ඈ…

ඈ කවුද…?

ඔබත් මමත් තනිව උපන් ලොවේ, මා දෑස වන් මාපියන් ලඟට මාගේ හයිය ඇයයි…

තිරිසනුන් වන් මිනිසුන් මා තලා පෙලන විට ඈ මා අස්වසන්නී… මා බිම වැටෙද්දී ඈ මට හයිය දෙන්නී නැවත නැගී සිටින්නට…

හෙවනැල්ල සේ මා ළඟ හිඳින්නී… යා යුතු මග පෙන්වන්නී, ඈ මට ජීවය පිඹින්නී…

මහමෙරක් මෙන් ආදරය දෙන්නී… විටෙක මට වදයක් වෙන්නී…

ඈ මවකි… විටෙක යෙහෙළියකි… තවත් විටෙක මගේ සොයුරිය ඇයයි…

සියල්ලටම වඩා ඇය මගේ බිරිඳයි…

කිසිවෙකුත් පිරිපුන් නොවූ ලොවේ ඇයද නොපිරිපුන්ය…

ඒත් ගල්, කටු පඳුරු අඳුරු දිවියේ ඇය මගේ ආලෝකයයි…

ඈ මගේ ආදරණීය බිරිඳයි…

සියල්ල මුදලින් තීරණය වන ලොවේ, මුදිලින් ගත නොහී ප්‍රේමය ඇයයි…

මා දෙමාපියන් ලද දුවණිය ඇයයි… දෛවය විසින් අහම්බෙන් මුන්ගැස්වූ ඇය මා ආදරියයි…

බුදුන්ට යශෝධරාව මෙන් ඇය මගේ යශෝධරාවයි…

මතු උපන් ආත්මයක මගේ බිරිඳ නොවී සසර ගමනින් එතෙර වන්නට නුඹ පින්වත් වේවා… මතු දිනයක බුදුන් දැක නිවන් දකිනු මැන…

ඒ මගේ පැතුමයි… නුඹ කිසිදා මෙය නොදකීවි… දුටු දිනෙක…?

(එදින ලෝක විනාශයයි… හිකිස් )

2 Responses to “ඈ…”

  1. හරිම අපුරුයි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: